Zubní ordinace: +420 776 200 900 Dentální hygiena: +420 776 200 910

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení")

Potvrzuji, že tímto uděluji společnosti Náš zubař s.r.o., se sídlem Jar. Seiferta 807, 273 09 Kladno - Švermov, IČ 04023731, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241270 (dále jen "Správce") svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa (dále jen "Souhlas").

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem komunikace s Vámi a zasílání newsletterů, k jejichž odběru se hlásíte.

Pro splnění výše uvedeného účelu může Správce předat Vaše údaje těmto zpracovatelům:

Správce upozorňuje, že za splnění všech zákonných podmínek může v souladu s účelem zpracovávání osobních údajů dojít ke změně zpracovatelů nebo k rozšíření počtu zpracovatelů.

Správce dále upozorňuje, že máte právo kdykoliv tento Souhlas vzít zpět, dále právo na informace o zpracovávání Vašich údajů, tyto údaje aktualizovat či opravovat a požadovat jejich výmaz v souladu se zákonem.

Pro odvolání Vašeho souhlasu jednoduše zašlete e-mail na adresu admin@nas-zubar.eu, z tohoto e-mailu musí být patrné přinejmenším, že si přejete odvolat dříve poskytnutý Souhlas (takto e-mail, prosím, označte v jeho předmětu) a dále kdo Souhlas učinil a dále jej odvolává.

Udělením souhlasu potvrzujete, že jste nad věkovou hranicí pro poskytnutí digitálního souhlasu, kterou Nařízení stanoví na 13 let věku.Společnost Náš zubař s.r.o., se sídlem Jar. Seiferta 807, 273 09 Kladno - Švermov, IČ 04023731, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241270 (dále jen "Správce") zpracovává osobní údaje na základě subjektem údajů poskytnutého svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu.

Tento souhlas se poskytuje na dobu nutnou k výkonu činností (komunikace, zasílání newsletterů), pro které byl poskytnut. Dojde-li k ukončení těchto činností, změní-li se podstatným způsobem okolnosti v souhlasu uvedené nebo dojde-li ze strany subjektu údajů k odvolání souhlasu, Správce přestane bez zbytečného odkladu osobní údaje dál zpracovávat a v souladu s platnou právní úpravou, po případném uplynutí doby, po kterou bude Správce tyto údaje povinen uchovávat, dojde k jejich odstranění nebo anonymizaci, nesdělí-li subjekt údajů, že si s těmito údaji přeje naložit alternativním zákonným způsobem (např. předat tyto údaje jinému správci).

Subjekt údajů má zejména právo:

K výkonu výše uvedených práv subjektů údajů lze využít dvojího způsobu.

1) Písemně - Na adresu sídla Správce, Náš zubař s.r.o., Jar. Seiferta 807, 273 09 Kladno - Švermov se obraťte s příslušnou písemnou žádostí, z níž bude minimálně vyplývat, kdo předmětný úkon činí a co má být jeho cílem. Dbejte přitom, prosím, na možnost žadatele spolehlivě identifikovat, jinak žádosti nebude možno vyhovět.

2) E-mailem - jednoduše zašlete e-mail na adresu admin@nas-zubar.eu, z tohoto e-mailu musí být patrné výše uvedené skutečnosti, dále, prosíme, e-mail náležitě označit v jeho Předmětu.

Správce upozorňuje, že při zbytečném nadužívání výše uvedených práv subjektu údajů, které může správce administrativně i finančně zatížit, je Správce oprávněn v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů příslušné žádosti nevyhovět, případně subjektu údajů účtovat náklady za její zpracování.

Čekárna - zubní lékař Kladno - MDDr. Markéta Karnet Pracovní nástroje - zubař Kladno - MDDr. Markéta Karnet Křeslo - dentální hygiena Kladno Pracovní náčiní - zubařka Kladno - MDDr. Markéta Karnet Pohled pacienta - zubní ordinace Kladno Rentgen - bělení zubů Kladno Více fotografií
Kde nás najdete Chci se objednat

Objednat se

Pro objednání buď zavolejte na níže uvedená čísla:

Zubní ordinace:

+420 776 200 900

Dentální hygiena:

+420 776 200 910

Nebo nám pošlete zprávu ze stránky Kontakty a my Vám odpovíme e-mailem.

Napište nám zprávu